Om Remodul

Remodul är en av Sveriges ledande bodtillverkare.

Vi tillverkar 350-400 moduler om året och omsätter cirka 65 miljoner på 26 st anställda.

Våra kunder är till största delen uthyrare men vi levererar även till byggentreprenörer, kommuner, gästhamnar för att ta några exempel. Våra kunder återfinns i hela scandinavien men det största antalet finns i Sverige.

Remodul AB startades 1993 från resterna av Arbetsbodar AB. Det startades av fyra företag: Moren konsult, Pcs projektservice, Göby och TM-konsult. Idag är Remodul ett fristående bolag i Kantarellengruppen.

Namnet Remodul är en ordvits då första tanken var att köpa upp begagnade moduler och reparera dessa.